Dagsarkiv: november 25, 2017En omfattande rapport om Bitcoin och blockkedjeteknik publicerad oktober 2016 i samarbete med Entrepenörskapsforum. Rapporten är skriven på engelska med ett förord och en sammanfattning på svenska. Rapporten ger en fördjupad redogörelse av historien och den potentiella framtiden för blockkedjeteknik. Läs den fulla rapporten här. Table of Contents 1. What […]

Blockchain – Decentralized Trust (rapport)