Blockchain – Decentralized Trust (rapport)


En omfattande rapport om Bitcoin och blockkedjeteknik publicerad oktober 2016 i samarbete med Entrepenörskapsforum. Rapporten är skriven på engelska med ett förord och en sammanfattning på svenska. Rapporten ger en fördjupad redogörelse av historien och den potentiella framtiden för blockkedjeteknik. Läs den fulla rapporten här.

Table of Contents

1. What is Blockchain Technology?
1.1 Applications of Blockchains
1.2 Bitcoin and Altcoins
1.3 Public versus Private Blockchains
2. The History and Technology of Blockchain
2.1 Historical Context
2.2 How Blockchain Technology Developed
2.3 Forking and Decision Making
2.4 How Blockchain Technology Works
2.5 The Consensus Algorithm
2.6 Layers on top of Blockchain
3. The Global Blockchain Ecosystem
3.1 Geographical Distribution
3.2 Companies and Organizations
3.3 Banks and Financial Institutions
3.4 Research and Education
4. Blockchain Developments in Sweden
4.1 Companies and Organizations
4.2 Banks and Financial Institutions
4.3 Research and Education
5. Regulatory Barriers and Opportunities
5.1 Criminal Uses of Cryptocurrency
5.2 The Complexity of Blockchain Regulation
5.3 Regulating the Anonymity of Cryptocurrencies
5.4 Transparency and Accountability
5.5 Blockchain Regulations to Date
6. Political and Economical implications
6.1 Lowered Transaction Cost
6.2 Transparency in Society
6.3 Evolving Governance Systems
6.4 The Impact on National Currencies
6.5 Challenges and Risks with Blockchain-Based Systems
7. Future Scenarios
7.1 Digitized Public Sector Scenario
7.2 The Hive Scenario
7.3 The Cooter Scenario
7.4 Reflections Concerning Future Scenarios
8. Policy Measures to Spur Further Innovation
9. Conclusions