2. Hur bitcoin förvaras


Introduktion

En av de första sakerna man behöver lära sig när man börjar använda bitcoin är hur man förvarar dem säkert. Detta är inte ett helt enkelt problem. Syftet med denna artikel är att grundligt förklara först vad det innebär att äga bitcoin och sedan gå igenom viktiga koncept och olika metoder för att förvara bitcoin säkert. På slutet av artikeln finns även ett kort recept för säker förvaring av bitcoin som kan tillämpas utan att först behöva förstå och utforska alla detaljer och alternativ som beskrivs i artikeln.

Vad innebär det att äga bitcoin?

En bitcoin-plånbok i sin enklaste form består av två kryptografiska nycklar (en privat nyckel och en publik nyckel) som är matematiskt sammanlänkade genom en metod för asymmetrisk kryptering baserat på en elliptisk kurva. Den privata nyckeln krävs för att spendera bitcoin, det vill säga att auktorisera överförandet av de bitcoins som nyckeln kontrollerar. Den publika nyckeln, eller egentligen vad som kallas en bitcoin-adress är vad du behöver ge ut till någon som vill skicka bitcoin till dig. Bitcoin-adressen är deterministiskt härledd från den publika nyckeln och den publika nyckeln är i sin tur deterministiskt härledd från den privata nyckeln. Du kan läsa mer om privata nycklar i denna artikel. Den tekniska beskrivningen av hur en bitcoin-adress genereras från en publik nyckel finns här.

Att äga bitcoin betyder helt enkelt att enbart du har kontroll över en hemlig privat nyckel som kontrollerar ett visst belopp av bitcoin (eller om man vill vara teknisk: Unspent Transaction Outputs, UTXOs) i den decentraliserade publika databasen som kallas blockkedjan. För att någon ska kunna skicka bitcoin till dig behöver du berätta för dem att en specifik bitcoin-adress tillhör dig, vilket betyder att du kontrollerar den privata nyckeln med vilken bitcoin som skickas till den adressen kan spenderas. Alla som vill kunna skicka bitcoin till dig behöver ha minst en bitcoin-adress som tillhör dig, men den som vet att en viss bitcoin-adress tillhör dig kan även se alla transaktioner som gjorts med den adressen, genom att kolla upp den i en blockkedje-utforskare, exempelvis www.blockstream.info. Av denna anledning så bör man alltid generera en ny bitcoin-adress för varje ny transaktion. Bitcoin-plånböcker på mobiler och datorer hanterar idag generering av nya adresser för varje transaktion automatiskt för att bibehålla användarnas integritet i högsta möjliga grad.

Vem litar du på?

En grundläggande fråga som du måste ställa till dig själv när det handlar om att förvara dina bitcoin är om du vill lägga all tillit och allt ansvar på dig själv för att förvara dina bitcoin säkert, eller om du vill anförtro de privata nycklarna till dina bitcoin till någon annan. I det första fallet så är du den enda i världen som har tillgång till dina bitcoin och ingen har möjlighet att ta dem från dig (såvida du inte är slarvig med dina privata nycklar). Det betyder då också att om du förlorar dina privata nycklar så är de bitcoins som de kontrollerar borta för alltid, och ingen kan få dem tillbaka. I det andra fallet beslutar du att anförtro dina privata nycklar till någon annan, som du av någon anledning har högre tillit till än dig själv. Detta skiljer sig då inte från hur det nuvarande banksystemet fungerar, där pengarna som du sätter in på banken inte längre är dina pengar. Så länge som banken är solvent så kan du få tillbaka dina pengar, men om banken går i konkurs så riskerar du att förlora de pengar som du i realiteten har lånat ut till banken. Det fungerar på precis samma sätt om du anförtror en tredjepart med nycklarna till dina bitcoin.

Du har förmodligen hört talas om MtGox-kraschen våren 2014, där en stor mängd människor från hela världen förlorade bitcoins till ett sammanlagt värde av 450 miljoner dollar vid den tidpunkten, men mycket mer i dagens värde (ca 850 000 bitcoins). Denna incidens möjliggjordes av att människor inte hade kontroll över sina bitcoins utan istället anförtrodde till MtGox att hålla de privata nycklarna till sina bitcoins. Sett i backspegeln så var det inte ett särskilt klokt beslut och en väldigt dyr lektion för många människor. Detta var långt ifrån första gången denna typ av incidens hände (endast den största) och det kommer garanterat inte vara den sista eftersom människor fortsätter att anförtro sina pengar till tredjeparter, även fast bitcoin och decentraliserad blockkedjeteknik generellt nu gör det helt onödigt och föråldrat. Det finns många olika sätt att förvara dina bitcoins helt under din kontroll, vilket beskrivs i denna artikel.

Ta kontroll över dina pengar

Bitcoin möjliggör för vem som helst i världen att ha fullständig kontroll över sina egna pengar, utan behov av banker eller andra tredjeparter. Med Bitcoin kan du enkelt förvara dina pengar själv och skicka dina pengar till vem som helst i världen utan att någon tredjepart som betalningsförmedlare, stater, eller olika särintressen kan stoppa dina transaktioner eller konfiskera dina konton.

Det finns många sätt att förvara de privata nycklarna till dina bitcoin. Du kan förvara en privat nyckel i klartext på ett papper, du kan memorera den i ditt huvud, eller du kan förvara den på någon elektronisk lagringsenhet. Du kan också kryptera din privata nyckel innan du sparar ner den, vilket då betyder att du även behöver komma ihåg lösenordet, eller att du förvarar lösenordet för att dekryptera den privata nyckeln och den krypterade nyckeln på olika ställen. Att förvara privata nycklar krypterade är generellt säkrare förutsatt att krypteringsalgoritmen som används är stark.

Att förvara dina bitcoin säkert betyder alltså att du behöver hantera de privata nycklarna till dina bitcoin på ett säkert sätt så att du är den enda personen i världen som har tillgång till dina privata nycklar, men det är också mycket viktigt att försäkra sig om att den mjukvara du använder för att generera dina privata nycklar (vanligtvis en bitcoin-plånbok), skapar verkligt slumpmässiga nycklar, vilket jag förklarar vad det innebär längre ner.

Vad är en privat nyckel?

En privat nyckel i Bitcoin är i grunden ett heltal mellan 1 och ca 10^77 (2^256, eller 256 bits), denna siffra körs sedan i en matematisk funktion kallad Elliptic Curve Digital Signature Algorithm med de parametrar som beskrivs av secp256k1 för att generera motsvarande publika nyckel. En bitcoin-adress i sin tur genereras från den publika nyckeln genom en sekvens av steg med hashfunktionen SHA-256. För de tekniska detaljerna läs denna bloggpost.

Om du skulle kunna generera alla möjliga privata nycklar genom att köra alla siffror mellan 1 och ca 10^77 så skulle du i teorin kunna stjäla allas bitcoin (men betänk att antalet atomer i det observerbara universum är ca 10^80). Så hur genomförbart är det? Lyckligtvis är 10^77 ett väldigt stort tal, och att genera, och pröva alla möjliga privata nycklar med Bitcoins blockkedja skulle ta flera storleksordningar längre tid än universums livslängd. Men för att skapa säkra privata nycklar så måste du generera dem genom en helt slumpmässig process. För att illustrera hur viktigt detta är så kan vi ge ett exempel på en väldigt dålig privat nyckel. Den privata nyckeln som genereras från siffran 1 är 1EHNa6Q4Jz2uvNExL497mE43ikXhwF6kZm, och om du klickar på länken så ser du att denna nyckel har tagit emot över 4 bitcoin genom över 1000 transaktioner. Detta är dock förhoppningsvis resultatet av att många tidiga Bitcoin-utvecklare använt 1 som privat nyckel som ett enkelt skolboksexempel för att förstå hur Bitcoin och blockkedjan fungerar. Alla som generar en privat nyckel genom en icke slumpmässig process kommer sannolikt att förlora de bitcoin som skickas till dess associerade bitcoin-adress innan de hinner uttala ordet SLUMPMÄSSIG. Det finns med all säkerhet en stor mängd program ständigt aktiva som genererar och prövar privata nycklar genererade genom icke slumpmässiga processer i syfte att stjäla bitcoin från personer som generat sina privata nycklar i en icke slumpmässig process. Så det är oerhört viktigt att endast använda slumpmässigt genererade privata nycklar för att hålla dina bitcoin säkra från ”brute force” hackare.

Hur ser privata nycklar och bitcoin-adresser ut?

Privata nycklar, publika nycklar, och bitcoin-adresser, är endast väldigt stora nummer. För att göra det enklare för människor att läsa och skriva privata nycklar och bitcoin-adresser utan att introducera fel så används ett format kallat Base58Check, som ger en entydig sekvens av bokstäver och siffror. Flera av tecknen i det format fungerar som en kontrollsumma så om du skriver en felaktig bitcoin-adress så kommer transaktionen att nekas och du behöver inte oroa dig för att förlora bitcoin genom av att misstag skicka till en felskriven adress. Sannolikheten för att du skulle skriva ett fel i en bitcoin-adress och det blir en annan giltig bitcoin-adress är endast 1 på 4,3 miljarder. Privata nycklar i Base58Check-formatet börjar alltid med siffran 5 och är 51 tecken långa (kallas även Wallet Import Format, WIF). Bitcoin-adresser startar alltid med siffran 1 för normala adresser och siffran 3 för multisignatur-adresser (egentligen pay to script hash adresser). En bitcoin-adress är vanligtvis 34 tecken lång, men även 33 tecken är inte så ovanligt och de kan även vara ännu kortare om numret som den Base58Check-formaterade strängen representerar har många nollor i början, för då kan några tecken tas bort och fortfarande vara en giltig bitcoin-adress.

Använd alltid mjukvara med öppen källkod

En bitcoin-plånbok är helt enkelt en samling av privata och publika nycklar (och bitcoin-adresser) som hanteras av en mjukvara som lagras på något medium. Det är extremt viktigt att du använder en bra slumptalsgenerator för att generera de privata nycklarna för din bitcoin-plånbok. Bästa sättet att försäkra sig om det är att endast använda mjukvara med högt anseende som är öppen källkod och är tillgängligt på GitHub. Alla med tillräckliga programmeringskunskaper kan då läsa källkoden för mjukvaran för att försäkra sig om att mjukvaran gör det den hävdas göra och att det inte finns några bakdörrar eller gömda funktioner i koden. På GitHub kan du även se historiken för varje ändring i varje rad kod och vem som bidrog med de ändringarna, och om du vill kan du även föreslå ändringar till koden eller kopiera koden och fortsätta utveckla den i en egen riktning. All mjukvara som rekommenderas i denna artikel är öppen källkod.

Det är oerhört viktigt för din säkerhet att du endast använder mjukvara med öppen källkod för att generera alla dina nycklar och för förvaring och hantering av dina bitcoin på din dator eller på din mobil.

Låt oss nu gå igenom några viktiga koncept som rör bitcoin-plånböcker.

Kall förvaring

Om du förvarar dina privata nycklar till dina bitcoin på ett sätt så att de aldrig varit på en enhet som haft kontakt med internet, så kallas det kall förvaring. Detta innebär att du måste generera de privata nycklarna som du vill använda för kall förvaring på en enhet utan kontakt med internet. För anvisningar om hur du gör det, följ länkarna om generering av pappersplånböcker längre ner i artikeln.

Kall förvaring är det säkraste sättet att förvara bitcoins och det bör alltid användas när det handlar om lite större summor som du vill förvara så säkert som möjligt. Genom att hålla bitcoins i kall förvaring så överför du problemet att förvara dina bitcoins från ett informationssäkerhetsproblem till ett fysiskt förvaringsproblem, och det senare är betydligt enklare och mer intuitivt att hantera.

Du kan enkelt skicka bitcoins till din plånbok i kall förvaring via dess bitcoin-adresser, men för att överföra de bitcoins du har i kall förvaring till en annan adress så behöver du mata in de privata nycklarna till en internetansluten enhet med en bitcoin-plånbok. På grund av säkerhetsrisken med att exponera dina privata nycklar för en internetansluten enhet, och problemet med växlingsadresser (förklarat längre ner), så bör du alltid överföra hela beloppet (inte bara ett delbelopp) av bitcoin från en privat nyckel som varit i kall förvaring.

Het förvaring

När du förvarar dina privata nycklar till dina bitcoin i en plånbok på en internetansluten enhet, så som en dator eller mobiltelefon, så kallas det het förvaring. Det är ett mindre säkert, men också ett betydligt smidigare sätt att förvara bitcoins, eftersom du då enkelt kan spendera dem direkt när du vill. Du bör inte förvara större andel av dina bitcoins i het förvaring än du planerar att spendera inom den närmaste framtiden.

Multisignatur

Multisignatur är ett system för att kräva signering av M av N privata nycklar för att auktorisera en transaktion. Den vanligaste varianten är att kräva inmatning av 2 av 3 privata nycklar. Multisignatur-transaktioner är väldigt användbara för att säkra konton och för tre-parts transaktioner (escrow), där exempelvis köparen håller en privat nyckel, säljaren håller en privat nyckel och en tredjepart håller en tredje privat nyckel. Om både köparen och säljaren är nöjda så kan de enkelt signera transaktionen med deras respektive nycklar, och det blir inget behov av en tredjepart. Om en tvist uppstår mellan köparen och säljaren så kan den tredje parten gå in och medla och agera skiljedomare i tvisten genom att signera en transaktion med den tredje privata nyckeln, tillsammans med endera köparen eller säljarens nyckel. Alltså antingen till köparens eller säljarens favör, eller en procentuell fördelning dem emellan. Stöd för multisignatur-transaktioner infördes i Bitcoin-protokollet i slutet av 2011, som det första standardiserade Bitcoin-förbättringsförslaget (BIP0011). Funktionaliteten för multisignatur-transaktioner möjliggörs genom en transaktionstyp som kallas ”pay to script hash” (P2SH) vilket möjliggör ett begränsat sätt att programmera transaktioner, även kallat smarta kontrakt. Multisignatur-transaktioner är den vanligaste tillämpningen av P2SH.

HD-plånböcker och ordfras-säkerhetskopia

Förkortningen HD står för Hierarkisk Deterministisk, det är ett system som gör att alla privata nycklar som du behöver i din bitcoin-plånbok kan genereras från en enskild huvudnyckel (eller frö, ”seed”) på ett deterministiskt sätt. Det gör att du kan säkerhetskopiera och återställa din bitcoin-plånbok med alla nycklar och adresser med endast en huvudnyckel. Funktionaliteten för detta introducerades i slutet av 2012 genom Bitcoin-förbättringsförslag BIP0032. HD-plånböcker genererar nya nyckel-par för varje ny transaktion, vilket är mycket bra ur integritetshänseende.

HD-plånböcker använder ett format av 12-24 ord (tagna från en lista på 2048 ord) som en memorerbar säkerhetskopia för fröet som genererar alla nycklar och adresser du använder i din bitcoin-plånbok. 24 slumpmässiga ord från en lista med 2048 ord motsvarar den högsta säkerheten som är möjlig i Bitcoin, eftersom 2048^24 är större än 2^256 (256 bits). Men även 12 ord vilket ger 2048^12 möjliga privata nycklar borde vara tillräckligt säkert för många år in i framtiden. Detta ordfras-systemet för säkerhetskopiering av bitcoin-plånböcker skapades i slutet av 2013 som BIP0039. Med hjälp av detta systemet så behöver du endast hålla en säkerhetskopia av dessa hemliga 12-24 ord för att kunna återställa din bitcoin-plånbok. Men om någon får reda på dina 12-24 ord så kan de enkelt stjäla dina bitcoins du har i den plånboken. Så det är viktigt att skriva ner orden för hand på papper på ett ställe eller på ett sätt så att de inte hittas eller inte förstås om de skulle läsas av någon obehörig. Du kan ha flera kopior och dela upp orden på olika på olika platser. Ju större värde du förvarar i bitcoin desto större omtanke och omsorg bör du lägga på att förvara dem säkert och tryggt. Du kan även ha en krypterad HD-plånbok, så att du utöver dina 12-24 ord även behöver ett lösenord. Det ökar säkerheten ytterligare.

Växlingsadresser

För att förstå hur bitcoin-transaktioner går till så behöver du förstå växlingsadresser. När du gör en bitcoin-betalning så skickas alltid alla bitcoins knutna till den adress du gör betalningen ifrån. Om en av dina bitcoin-adresser har 0,2 bitcoins och du vill skicka 0,05 bitcoins så innebär det att 0,15 bitcoins kommer att returneras till dig i växel. Av integritetsskäl bör växeln alltid skickas till en ny genererad adress som du kontrollerar istället för en adress du använt i tidigare transaktioner. Annars blir det enkelt att länka samman alla transaktioner du gör genom att analysera blockkedjan. Bitcoin plånböcker hanterar idag detta automatiskt så du behöver inte oroa dig för hur det fungerar, dock kan det ändå vara bra att vara medveten om denna aspekt.

I värsta fall kan du förlora bitcoins om du använder en bitcoin-plånbok som låter dig hantera växlingsadresser manuellt, i kombination med att du inte förstår hur de fungerar. Här är en bra artikel om olika sätt man kan förlora pengar på grund av missuppfattningar om växlingsadresser.

Nu när några viktiga koncept förklarats, låt oss titta på specifika sätt att lagra bitcoins på olika medium.

Mobilplånböcker för förvaring av bitcoin

Det finns flera olika mobilplånboks-appar tillgängliga som du kan ladda ner till din smartphone. Mobilplånböcker är smidiga och lämpliga för hantering av mindre mängder bitcoins för vardagliga köp. Mobilplånböcker är ”heta” plånböcker eftersom din mobil är ansluten till internet, vilket är ett mindre säkert sätt att förvara bitcoin på. Av denna anledning bör du bara förvara mindre summor på din mobil. Några alternativ är:

Varför inte ladda ner alla av dessa och prova dem med små belopp av bitcoins för att se vilken du gillar bäst? Eller kanske vill du även utforska fler alternativ.

Pappersplånböcker för förvaring av bitcoin

En pappersplånbok betyder helt enkelt att du förvarar din hemliga privata nyckel antingen i klartext eller i krypterad form på en bit papper. Det är ett bra sätt att förvara större mängder bitcoin i ”kall” förvaring. Du bör alltid pröva ut din förvaringsmetod med en liten mängd bitcoin innan du överför stora belopp, för att vara säker på att allt fungerar som du tänkt och att du kommer kunna överföra dina bitcoin till en ny adress vid ett senare tillfälle. För ökad säkerhet kan du även dela upp dina nycklar och förvara dem på olika papper på olika platser så att du behöver M av N (tex 2 av 3, eller 5 av 7) av de partiella nycklarna för att kunna föra över dina bitcoin ut ur den kalla förvaringen. Om du vill använda denna mer avancerade säkerhetslösning så kan du dela upp dina nycklar med Shamir’s threshold secret sharing scheme med hjälp av de öppen källkods-verktyg som finns på PassGuardian.

Här är två bra källor för att skapa pappersplånböcker:

 • https://www.bitaddress.org
  Ett bra verktyg med öppen källkod för att generera säkra bitcoin-plånböcker för kall förvaring. Men denna sida förklarar inte bästa sättet för hur man ska göra det offline. Här är en bra guide som går igenom processen steg för steg och går igenom vilka risker och fallgropar du bör vara medveten om så att du genererar så säkra pappersplånböcker för kall förvaring som möjligt.
 • https://bitcoinpaperwallet.com/ – Varning, använd ej!
  Ett annat bra alternativ som är öppen källkod och grundad på samma källkod som ovanstående bitaddress.org. Denna sida förklarar också steg för steg hur du bör gå tillväga för att genera säkra pappersplånböcker offline.

Varning! Pappersplånböcker som genereras via webbplatser är inte ett säkert sätt att lagra bitcoins och bör inte användas. Sedan 2018 har det kommit många rapporter om bitcoins som stulits genom bakdörrar i koden på webbplatser för att skapa pappersplånböcker.

Memorerad plånbok för förvaring av bitcoin

En memorerad plånbok (”brain wallet”), innebär att du memorerar den privata nyckeln för en bitcoin-plånbok i ditt huvud. Detta bör endast göras genom att memorera en slumpmässigt genererad ordfras på 12-24 ord som fröet (huvudnyckeln) till en bitcoin-plånbok. Du bör endast använda den här metoden om du generat de 12-24 orden för fröet helt slumpmässigt och att du säkerställer att du aldrig kommer att glömma orden. Ett bra verktyg med öppen källkod för detta finns här:

 • https://dcpos.github.io/bip39/
  Här kan du generera slumpmässiga 12-24 ord som ett frö till en bitcoin-plånbok, men gör det offline, på en enhet utan kontakt med internet!

Ett annat extremt mycket osäkrare sätt att genera en memorerbar plånbok är att välja en lösenordsfras (en sträng av tecken) som du sedan körs i SHA-256 algoritmen för att genera ett nummer på ett deterministiskt sätt, som sedan används som en privat nyckel för bitcoin. Detta sätt för att genera en bitcoin-plånbok är per definition inte en slumpmässig process och därför är den mycket lättare för hackare att knäcka. Du bör aldrig använda denna metod för att skapa en memorerbar bitcoin-plånbok. Människor är hemskt dåliga på att hitta på bra lösenordsfraser. Se denna presentation av Ryan Castellucci för att förstå varför ”brain wallets” genererad genom en icke slumpmässig process är en mycket dålig idé.

Här kan du lyssna på en intressant science fiction berättelse om en nära framtid där en pojke räddar hela familjens förmögenhet genom en ”brain wallet” som han lärt sig memorera med hjälp av en sång.

Molntjänster för att förvara bitcoins

Det finns ett flertal företag som erbjuder molntjänster med bitcoin-plånböcker (”hosted web wallet”), där dina privata nycklar förvaras krypterade på deras servrar, och du använder ett lösenord och två-faktor autentisering för att komma åt dina bitcoin. Med dessa plånböcker så dekrypteras de privata nycklarna i din webbläsare när du ska skicka bitcoin och du är den enda med tillgång till dina privata nycklar. Två alternativ är:

Hårdvaruplånböcker för förvaring av bitcoin

En hårdvaruplånbok är en dedikerad enhet för förvaring och generering av privata nycklar som aldrig kan lämna enhetens säkra hårdvara. En hårdvaruplånbok tillsammans med en uppkopplad plånbok med stöd för hårdvaruplånbokens gränssnitt kombinerar säkerheten med ”kall” förvaring och smidigheten med en uppkopplad plånbok, genom att signeringen av transaktionerna sker med den säkra hårdvaruplånboken, vars privata nycklar aldrig har haft och aldrig kommer att ha kontakt med internet. Att köpa en hårdvaruplånbok är den enda gången som du behöver spendera lite pengar (~$50-100) för att säkra dina bitcoins. Men i gengäld får du den bästa kombinationen av säkerhet och användarvänlighet. Tre alternativ är:

Bitcoin-plånböcker för vanliga datorer

För de flesta vanliga användare finns det ingen anledning att använda en bitcoin-plånbok som du installerar på en vanlig dator. Bitcoin-plånböcker för datorer är användbara för avancerade användare, företagsanvändare och Bitcoin-utvecklare som behöver tillgång till avancerade funktioner som endast finns tillgängliga i skrivbordsklienter. Du kan dock alltid pröva skrivbordsklienter för bitcoin och utforska dess funktioner. Om du kan försäkra dig om att din dator är fri från virus, trojaner och malware som annars skulle kunna stjäla dina bitcoins, så kan du även använda dem för att hantera en andel av dina bitcoins. Ett bra användningsområde för skrivbordklienter för även icke avancerade användare är att ha en dedikerad dator som du ser till är ren och utan kontakt med internet som du använder för generering av de privata nycklar du behöver för ”kall” förvaring av bitcoins. De populäraste bitcoin-plånböckerna för Windows, Mac och Linux är:

Här kan du även hitta fler alternativ.

Lämna inte bitcoins på växlingsbörser

Valutaväxlingsföretag så som Bitfinex, Bitstamp, OKCoin, Kraken, Coinbase, LocalBitcoins etc. är utmärkta för att köpa bitcoins, men de bör inte användas för förvaring av dina bitcoins, eftersom du inte har kontrollen över de privata nycklarna! När du förvarar bitcoins på ett konto hos ett valutaväxlingsföretag så lånar du i praktiken ut dina bitcoins till det företaget, utan något sätt att få tillbaka dem om valutaväxlingsföretaget skulle bli hackat eller nedstängt. Kom ihåg MtGox!

Lägg inte alla ägg i samma korg

Jag rekommenderar starkt att dela upp dina bitcoins mellan olika förvaringsmetoder och inte lägga alla dina ägg i samma korg. Att förvara bitcoins säkert är fortfarande komplicerat och du kan aldrig vara 100% säker att plånboken du använder är 100% säker, eller idiotsäker, eller att de privata nycklarna som genereras med en viss mjukvara är 100% slumpmässiga och säkra. Av den anledningen så är det klokt att dela upp sina bitcoin-besparingar mellan några olika förvaringsmetoder.

Ett enkelt recept för att förvara dina bitcoins säkert

Här är en rekommendation om du vill ha ett enkelt recept som fungerar väl.

För dina dagliga bitcoin-spenderings-behov, använd:

För större belopp och långsiktiga besparingar, dela upp dina bitcoins mellan:

 • En Trezor eller Ledger hårdvaruplånbok (eller båda)
 • Pappersplånböcker (se avsnittet om pappersplånböcker)

Jag hoppas att du finner denna introduktion användbar och att du nu känner dig informerad och redo att ta kontroll över din ekonomiska framtid och ta den ur händerna från det korrumperbara och därför korrupta banksystemet och politiska systemet.