Blockkedjeteknik


Introduktion Denna artikel syftar till att ge dig en grundlig introduktion till vad Bitcoin är, hur det skapades, hur det fungerar, vad som gör att Bitcoin har ett värde, samt hur Bitcoin skiljer sig från vanliga nationella valutor, och då särskilt i jämförelsen mellan Keynesiansk och Österrikisk ekonomisk teori. I […]

1. Vad är Bitcoin?


En omfattande rapport om Bitcoin och blockkedjeteknik publicerad oktober 2016 i samarbete med Entrepenörskapsforum. Rapporten är skriven på engelska med ett förord och en sammanfattning på svenska. Rapporten ger en fördjupad redogörelse av historien och den potentiella framtiden för blockkedjeteknik. Läs den fulla rapporten här. Table of Contents 1. What […]

Blockchain – Decentralized Trust (rapport)