Introduktion Denna artikel syftar till att ge dig en grundlig introduktion till vad Bitcoin är, hur det skapades, hur det fungerar, vad som gör att Bitcoin har ett värde, samt hur Bitcoin skiljer sig från vanliga nationella valutor, och då särskilt i jämförelsen mellan Keynesiansk och Österrikisk ekonomisk teori. I […]

1. Vad är Bitcoin?


Introduktion En av de första sakerna man behöver lära sig när man börjar använda bitcoin är hur man förvarar dem säkert. Detta är inte ett helt enkelt problem. Syftet med denna artikel är att grundligt förklara först vad det innebär att äga bitcoin och sedan gå igenom viktiga koncept och […]

2. Hur bitcoin förvaras


  Introduktion Den här artikeln förklarar olika metoder för att köpa och sälja bitcoin. Det är viktigt att du förstår vad det innebär att äga bitcoin och hur du förvarar bitcoin säkert under din egen kontroll innan du köper dina första bitcoin. Om du inte redan har gjort så rekommenderar […]

3. Hur bitcoin köps